Zemní a výkopové práce

Provádíme všechny druhy výkopových prací (při výstavbě inž. sítí, základech domů apod.), terénní úpravy a další činnosti, které zvládá náš bagr Venieri 6.23b.

Mězi ně patří například nakládka sypkých materiálů, úklid sněhu na velkých plochách, manipulace s materiálem pomocí paletizačních vidlí a sečení (mulčování) náletové vegetace.

Více o možnostech využití a parametech našeho bagru si můžete přečíst zde.

Zajišťujeme také přepravu materiálů, a to jak vytěžené zeminy, tak ostatních sypkých hmot. Více na stránce o námi prováděné dopravě.

Ceny jsou počítány za hodinu práce bagru Venieri 6.23b a vyškoleném pracovníku na tomto stroji, započatá hodina práce je účtována vždy celá. Za přejezd bagru je účtováno dle dohody (závisí především na vzdálenosti a počtu účtovaných hodin práce). Při ručních pracích je první hodina práce účtována celá, dále po dvaceti minutách. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, sazba DPH je 21%.

 • Bagr Venieri 6.23b (650,- Kč/hod)
  • Výkopové práce bagrem lžící šíře 35 a 50 cm
  • Terénní úpravy
  • Nakládka materiálů
  • Práce paletizačními vidlemi
  • Úklid sněhu

 • Ruční práce (130,- Kč/hod)
  • Dočišťování výkopů, zasypávání, převoz materiálu
  • Včetně pracovních pomůcek

Objednávku prací můžete realizovat zasláním poptávky na e-mailovou adresu info@vestod.cz a nebo telefonicky na čísle: 733 573 698